Informacja o przetwarzaniu twoich danych osobowych

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam dane osobowe Twoje i twojego dziecka/i. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Ja Justyna Karpińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nauka Jest Fajna Justyna Karpińska, z siedzibą w Bydgoszczy (85-719), ul. Fordońska 39/1, jestem Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza kontaktowego przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO*). Twoje dane przetwarzam także w celach marketingowych i promocyjnych lub w celu wysyłki informacji o bieżących wydarzeniach, o ile wyraziłeś/ wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO*) w przypadku przesłania za pośrednictwem formularza kontaktowego – poproś o wycenę prośby o przesłanie materiałów marketingowych i promocyjnych.

3. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom (administratorzy strony www, podmioty hostingowe)

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą pozyskane w związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza kontaktowego przez rok od wysłania przez Ciebie zapytania. Okres przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez okres przez jaki zobowiązani jesteśmy przetwarzać dane zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jest to niezbędne. Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych oraz w celu wysyłki informacji o bieżących wydarzeniach przetwarzany do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres mailowy: kontakt@naukajestfajna.edu.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

7. Informacje o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na Twoje pytanie uniemożliwi udzielenie Ci odpowiedzi.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE