Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest ​ Nauka Jest Fajna​ Justyna Karpińska ul. Fordońska 39/1 85-719 Bydgoszcz, NIP: 554 275 88 64 (określane dalej w tej polityce jako “My” lub “Nauka Jest Fajna”.

Jakie dane osobowe zbieramy oraz jaki jest ich cel przetwarzania?
Dane osoboweCel ich przetwarzania
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
W celu marketingowym i promocyjnym naszej działalności (wysyłka naszych ofert, nawiązywanie współpracy) oraz w celu jak najlepszej organizacji i obsługi naszych warsztatów.
Dane osobowe rodziców, opiekunów i wychowawców:

 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
W celu informacyjnym oraz w celu jak najlepszej organizacji i obsługi naszych warsztatów i zachowania bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, które organizujemy (w tym m.in. przypomnienie o warsztatach, oraz informacje o godzinach ich odbywania).
Dane osobowe dzieci:

 • imię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • pesel
 • adres zamieszkania
W celu zachowania bezpieczeństwa dzieci i prawidłowej organizacji naszych warsztatów, wydarzeń i półkolonii (wymagane przez Kuratorium Oświaty) oraz prawidłowego przebiegu zajęć (pozwala nam dostosować program do wieku uczestników).
Wizerunek (zdjęcia, filmy)
 • Wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych
 • Publikowanie wizerunku na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Czynności przetwarzania są wykonywane po wcześniejszym uzyskaniu zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku.

Czy masz prawo dostępu do Twoich danych?

Oczywiście, masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych lub danych Twojego dziecka, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o przesłanie pisemnej prośby o dostęp do danych i udzielenie informacji, na adres mailowy: biuro@naukajestfajna.edu.pl

Jakie masz inne uprawnienia dotyczące Twoich przetwarzania danych?

Prawo do poprawiania danych.
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych oraz swojego dzieci, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych.
Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy – nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane; – skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny; – wycofałaś/-eś swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych podstaw, aby z nich korzystać); – przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Prawo do odmówienia marketingu bezpośredniego.
W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych.
Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać Twoje ewentualne skargi, jednakże jeśli nie sprostamy Twoim oczekiwaniom, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

PUODO – Prezes UODO
Edyta Bielak-Jomaa
Tel. 531 03 88

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dane osobowe zbierane na:

  1. Warsztaty, zajęcia, wydarzenia
   • w celach prawidłowej organizacji oraz ich przeprowadzenia
   • w celach marketingowych, promocyjnych i operacyjnych przetwarzane są wyłącznie w naszej firmie
  2. Półkolonie dla dzieci
   • w celach prawidłowej organizacji oraz prowadzenia półkolonii dla dzieci – udostępniane są Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz firmie ubezpieczeniowej
   • w celach marketingowych i operacyjnych – przetwarzane są wyłącznie w naszej firmie

Wizerunek osób, biorących udział w naszych zajęciach, warsztatach, wydarzeniach i półkoloniach, które wyraziły zgodę na publikacje wizerunku jest publikowany na:

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza naszej firmy.

Jak długo przechowujemy dane?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:

  • dlaczego przede wszystkim je zgromadziliśmy
  • jak dawno temu to nastąpiło
  • czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinniśmy je przechowywać
  • czy potrzebujemy ich, aby chronić Ciebie czy nas
Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe prosimy o kontakt:

Tel.: 795 048 808
E-mail: kontakt@naukajestfajna.edu.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Nauka Jest Fajna Justyna Karpińska
ul. Fordońska 39/1
85-719 Bydgoszcz